Reisorganisator aansprakelijk voor lokale dienstverleners

Diverse gerechtelijke uitspraken en uitspraken van de Geschillencommissie Reizen behandelen het aansprakelijkheidsvraagstuk omtrent de reisorganisator.

De reisorganisator staat luidens de Wet Reiscontract (artikelen 17 en 18) in voor de goede uitvoering van het contract, wat in juridische termen beschouwd wordt als de nakoming van een resultaatsverbintenis.

De reiziger heeft recht op wat het contract voorziet en anderzijds op wat hij op basis van datzelfde contract redelijkerwijze mag verwachten. (artikel 10 Wet Reiscontract)

Correcties op deze aansprakelijkheid worden eveneens wettelijk voorzien, waarbij de eigen fout van de reiziger, overmacht of fout van een derde, de aansprakelijkheid van de reisorganisator zou kunnen uitsluiten, evenwel slechts indien de reisorganisator erin slaagt het bewijs te leveren van één van deze bevrijdingsgronden.

Dat laatste is dikwijls een moeilijke oefening. Bovendien, is de organisator (die zich al dan niet laat bijstaan/vervangen door een (lokale) derde/leverancier/dienstverlener) aansprakelijk van zodra er de eenvoudige vaststelling is, dat er zich schade heeft voorgedaan tijdens de reis of een onderdeel daarvan. Vanuit die premisse, zal hij moeten trachten, bijvoorbeeld een eigen onvoorzichtigheid van de reiziger te bewijzen, die aan de basis ligt van het schadegeval. De tussenkomst van de leverancier ter plaatse bemoeilijkt soms één en ander.

Hoe dan ook is dus bij de organisatie van een reis, een zorgvuldige keuze van lokale leveranciers (hotels, toeristische attracties,…), een goede selectie van de begeleiding ter plaatse,.. aan de orde. Onmiddellijk onderzoek en het vergaren van zoveel mogelijk praktische en nuttige informatie naar de omstandigheden bij een onverhoopt incident is vanzelfsprekend een must.

Advocatenkantoor Van Bellinghen heeft ruime ervaring in het Toerisme- en Reisrecht.
Voor meer informatie omtrent dit en andere onderwerpen betreffende de Wet Reiscontract kan u steeds contact opnemen met het kantoor of via jan@vanbellinghen-law.be of administratie@vanbellinghen-law.be.