Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  • instellen schadeclaims, subrogatoire vergoedingen
  • industriële verzekeringen
  • land- en zeeverzekering
  • wegverkeer, WAM-polis
  • negotiatie polissen
  • reisverzekeringen